نیروی زمینی سپاه در مازندران بیمارستان صحرایی برپا می‌کند