واگذاری فوری کالاهای بهداشتی تملیکی به وزارت بهداشت