کمک ۱۰ میلیون دلاری کویت به ایران برای مقابله با کرونا