اجرای ۵ پروژه برای جاری سازی استاندارد در پالایشگاه گاز ایلام