سود ۸۰ درصدی خریداران واحد‌های صندوق‌های واسطه‌گری مالی (ETF)