آغاز نام‌نویسی برای متقاضیان موکب‌داری اربعین از ۶ خرداد