صحن‌ها و اماکن متبرکه پس از عید فطر بازگشایی می‌شود