برجام، بلای جان تل‌آویو؛ تقلا برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران