لغو چهار دهه تحریم‌ تسلیحاتی، دستاوردی در آستانه تحقق