‌تامین کالا، مواد اولیه و تجهیزات در قرارداد ۲۵ ساله با چین