انتظار این است که یک شخص تندرو در ۱۴۰۰ رئیس‌جمهور شود