حضور اصلاح‌طلبان بسته به شرایطی دارد که مهیا می‌شود