کاشفی؛ رایزنی برای حل اختلاف‌نظرها درحال انجام است