ثبت نام ٢ ميليون و ٢٢٠ هزار نفر در طرح دريافت تسهيلات مرابحه كالا و خدمات