علت فوت غلامرضا منصوری تا دو هفته آینده به مراجع قضایی اعلام می‌شود