محمود صادقی ، درباره تصویب CFT و تاثیرگذاری این لایحه در بهبود شرایط فعلی گفت: CFT یکی از چهار لایحه‌ای است که مطرح شده است. چهار لایحه مذکور در کنار اقدامات عملی که ایران باید انجام دهد تا استانداردهای لازم را احزار کند، بسیار مفید است. نماینده مردم تهران تاکید کرد: اگر مجموع این اتفاقات […]

محمود صادقی ، درباره تصویب CFT و تاثیرگذاری این لایحه در بهبود شرایط فعلی گفت: CFT یکی از چهار لایحه‌ای است که مطرح شده است. چهار لایحه مذکور در کنار اقدامات عملی که ایران باید انجام دهد تا استانداردهای لازم را احزار کند، بسیار مفید است. نماینده مردم تهران تاکید کرد: اگر مجموع این اتفاقات بیفتد؛ گره‌ای که درسیستم بانکی ما وجود داشته و دارد را باز خواهد کرد. دوستان نزدیک و شرکای تجاری ما که چین، روسیه، هند، اروپا و بسیاری دیگری از کشورها هستند به خاطر موانعی که وجود دارد و عدم استانداردهای لازم نمی‌توانند معامله‌ای داشته باشند. این عضو فراکسیون امید افزود: با دست خودمان،خودمان را دچار تحریم کردیم و این مصداق بارز خودتحریمی است، ثمرات برجام را با همین تعلل‌های چندساله بر باد دادیم.
صادقی خاطر‌نشان کرد: نمی‌گویم که این تصویب معجزه می‌کند؛ اما پیش‌بینی می‌شود که بسیاری از مشکلات برداشته شود و این امر منوط به این است که تمامی سازکارها را اجرایی کنیم. وی خاطرنشان کرد: مجلس بخش تقنینی را انجام داده است، شورای نگهبان باید تصویب کند که اگر این اقدامات اجرایی شود بخش قابل توجهی از مشکلات حل می‌شود.