مسئول بیمه حج تمتع ۹۸ از پرداخت خسارت اموال حجاج ایران توسط شرکت بیمه گر پس از بازگشت آنان به کشور حداکثر تا سقف سه میلیون تومان خبر داد. محمدحسن اناری گفت: بیمه مسئولیت بار حجاج شامل مفقود شدن، سرقت، آتش‌سوزی، آسیب‌دیدگی جدی و از بین رفتن بار در مسیر‌های تردد یا در زمان حضور […]

مسئول بیمه حج تمتع ۹۸ از پرداخت خسارت اموال حجاج ایران توسط شرکت بیمه گر پس از بازگشت آنان به کشور حداکثر تا سقف سه میلیون تومان خبر داد. محمدحسن اناری گفت: بیمه مسئولیت بار حجاج شامل مفقود شدن، سرقت، آتش‌سوزی، آسیب‌دیدگی جدی و از بین رفتن بار در مسیر‌های تردد یا در زمان حضور در کشور عربستان است که با ارایه گزارشی که به تایید مسئولان کاروان‌ها رسیده باشد، در سقف تعهدات به‌صورت ریال ایران به خسارت‌دیدگان پرداخت خواهد شد. وی افزود: اموال هر یک از زائران زمان رفت تا سقف ده میلیون ریال(یک میلیون تومان) و زمان برگشت تا سقف مبلغ ۳۰ میلیون ریال (سه میلیون تومان) تحت پوشش بیمه قرار دارد.