اردیبهشت ۲۹, ۱۳۹۹

روز جهانی اهدای عضو و اهدای زندگی

هنرمند: علیرضا پاکدل / ایران
اردیبهشت ۲۷, ۱۳۹۹

هنرمند: بهمن جلالی نوکده
اردیبهشت ۲۳, ۱۳۹۹

فقر / هنرمند: علیرضا پاکدل
اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۹

هنرمند: سعید موسی رضایی
اردیبهشت ۱۷, ۱۳۹۹

جنگ و صلح

هنرمند: حمید صوفی
اردیبهشت ۱۵, ۱۳۹۹

موجودی میکروسکوپی مقابل کره زمین 

هنرمند: عبدالغنی الدهدوه
اردیبهشت ۱۳, ۱۳۹۹

مبارزه همچنان ادامه دارد

هنرمند: علیرضا پاکدل
اردیبهشت ۸, ۱۳۹۹

ویروس کرونا

هنرمند: حمید صوفی
اردیبهشت ۶, ۱۳۹۹

فروز کوتال – ترکیه