اسفند ۸, ۱۳۹۷

«جمله» به بهانه زمزمه‌هاي استعفاي «محمد جواد ظريف» مي‌نويسد؛براي ثبت در تاريخ

[…]
اسفند ۸, ۱۳۹۷

رونمایی از ۵ رمان ایرانی

[…]
اسفند ۷, ۱۳۹۷

«انقلاب ۵۷» از آرشیو صداوسیما استفاده کرده است؟

[…]
اسفند ۷, ۱۳۹۷

جوایز اسکار ۲۰۱۹؛ «کتاب سبز» بهترین فیلم شد

[…]
اسفند ۷, ۱۳۹۷

تندیس  تئاتر فجری که  پس گرفته شد

[…]
اسفند ۷, ۱۳۹۷

اعتراض خانه موسیقی به جعل سرود ملی «ای ایران»

[…]
اسفند ۷, ۱۳۹۷

طنز «جمله» درباره چند اتفاق خوشگل و مهم اخير؛ماجراي گوشت و يخچال و «دو سر باخت دهان سرويس»!

[…]
اسفند ۷, ۱۳۹۷

«همنوازان فاخته» در نوشهر کنسرت مي‌دهد

[…]
اسفند ۶, ۱۳۹۷

کتابی که به بدن سم تزریق می‌کرد

[…]