بهمن ۸, ۱۳۹۷

معرفی داوران بخش مسابقه ایران یک تئاتر فجر

[…]
بهمن ۷, ۱۳۹۷

«جمله» به بهانه تیم ملی فوتبال ایران درباره شیب تغییر فرهنگ کشورمان از امید به حسرت می‌گوید؛ «امیرکبیر « ،» مصدق » و البته «کارلوس کیروش »

[…]
بهمن ۷, ۱۳۹۷

رونمایی از «آلبوم عکس خانم اشمیت یا چیزی شبیه این» در مهرگان

[…]
بهمن ۷, ۱۳۹۷

اعتراض پوراحمد به «فجر» اگر نورچشمی بودم جسارت چنین برخوردی نداشتند

[…]
بهمن ۷, ۱۳۹۷

«جمله» به بهانه تیم ملی فوتبال ایران درباره شیب تغییر فرهنگ کشورمان از امید به حسرت می‌گوید؛ «امیرکبیر»، «مصدق» و البته «کارلوس کیروش»

[…]
بهمن ۷, ۱۳۹۷

رونمایی از خاطرات «اسماعیل کهرم»

[…]
مرداد ۱۱, ۱۳۹۷

نکوداشت «داریوش اسدزاده» در خانه هنرمندان ایران

[…]
مرداد ۱۱, ۱۳۹۷

قفسه کتاب‌های تالیفی کوچک شده است

[…]
مرداد ۱۱, ۱۳۹۷

«جمله» از لزوم توجه به فرهنگ در گیرودار فشار اقتصادی و شروع احتمالی تحریم‌ها می‌گوید *چه بلاتکلیفم وسط این بحران

[…]