مهر ۱۶, ۱۳۹۷

یادداشت «جمله» به بهانه تغییرات صورت گرفته در رسانه‌های موسسه همشهری مجبوری به پایان فکر کنی

[…]
اردیبهشت ۱۹, ۱۳۹۸

تایید خبر بازنشستگی مرادی کرمانی؛ فقط خداوند بازنشسته نمی‌شود

[…]
مهر ۱۶, ۱۳۹۷

سینمای «هنر و تجربه» در سیرجان

[…]
اردیبهشت ۱۹, ۱۳۹۸

تدوین سند سینمابه مرحله نهایی رسید

[…]
اردیبهشت ۱۹, ۱۳۹۸

رد پای فضای مجازی در ارائه کپی‌های هنری

[…]
اردیبهشت ۱۹, ۱۳۹۸

حاشیه‌های «هفته تئاتر» پیگیری می‌شوند؟

[…]
اردیبهشت ۱۹, ۱۳۹۸

«ژاک و اربابش» خوانش می‌شود

[…]
اردیبهشت ۱۹, ۱۳۹۸

طنز «جمله» به بهانه دستگیری و آزادی «زیبا اسماعیلی»؛ سخنگوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی؛ حقّ مسلّم ماست!

[…]
اردیبهشت ۱۹, ۱۳۹۸

آثار نقاشان ایرانی به نمایشگاه هنر لندن رسید

[…]