شهریور ۱۳, ۱۳۹۷

«ابراهیم پشت کوهی» در ایرانشهر تئاتر اجرا می‌کند

[…]
اسفند ۱۲, ۱۳۹۷

بزرگداشت استاد رکن‌الدین خسروی در خانه تئاتر

[…]
اسفند ۱۱, ۱۳۹۷

تئاتر در خوزستان به یک رویداد مردمی تبدیل نشده است

[…]
اسفند ۱۱, ۱۳۹۷

یاد خشایار الوند در کلام «پایتختی‌ها»

[…]
اسفند ۱۱, ۱۳۹۷

درگذشت آقای طنز

[…]
اسفند ۱۱, ۱۳۹۷

یادداشت «جمله» به بهانه و احترام درگذشت «خشایار الوند» خنداندن به بهای ناچیز

[…]
اسفند ۱۱, ۱۳۹۷

کریم شیره‌ای در ناصر خسرو زنده شد

[…]
شهریور ۱۰, ۱۳۹۷

دختران شین‌آباد، مهمان جشنواره فیلم کودک می‌شوند

[…]
شهریور ۱۰, ۱۳۹۷

«جمله» از یک انتظار خوشآیند سینمایی می‌گوید درمانی برای مغزهای زنگ زده

[…]