اسفند ۱۶, ۱۳۹۷

برگزاری بزرگداشت لوون هفتوان در شهر کتاب پاسداران

[…]
شهریور ۱۸, ۱۳۹۷

نقد کتاب «دیالوگ»

[…]
شهریور ۱۸, ۱۳۹۷

هوشنگ مرادی کرمانی: «قصه‌های مجید» از من مشهورتر است

[…]
شهریور ۱۸, ۱۳۹۷

نقد «جمله» درباره فیلم «شعله‌ور» عوام‌فریبی «نعمت‌الله»

[…]
شهریور ۱۸, ۱۳۹۷

«برت رینولدز» فرصت بازی در فیلم «تارانتینو» را نیافت

[…]
شهریور ۱۸, ۱۳۹۷

گذر فرهنگی بین تئاتر شهر و تالار وحدت به‌عنوان اولویت شورای شهر تهران

[…]
شهریور ۱۸, ۱۳۹۷

دو جایزه برای سینماگر ایرانی از ونیز

[…]
شهریور ۱۸, ۱۳۹۷

محمدعلی بهمنی با شرم خداحافظی کرد

[…]
شهریور ۱۸, ۱۳۹۷

فیلم برادران محمودی جزو سه گزینه نهایی اسکار افغانستان

[…]