مهر ۱۵, ۱۳۹۷

درگیری خامس با کوواچ

[…]
مهر ۱۵, ۱۳۹۷

آرزوی عجیب مدیر موفق بهترین تیم فوتبال ایران: از پرسپولیس بروم!

[…]
مهر ۱۵, ۱۳۹۷

سردار بهترین پاسور

[…]
اردیبهشت ۱۷, ۱۳۹۸

گزارش جمله از افزایش اتفاقات عجیب در فوتبال ایران آیا نود مبصر فوتبال ایران بود؟

[…]
اردیبهشت ۱۷, ۱۳۹۸

حد خودمان را یاد بگیریم!

[…]
اردیبهشت ۱۷, ۱۳۹۸

شاهرودی: شاید کرانچار نرود

[…]
اردیبهشت ۱۷, ۱۳۹۸

صیادمنش بفروشید ولی جایگزین خوب بخرید؛ بختیاری‌زاده: سن یک بخش از مربیگری فرهاد است

[…]
اردیبهشت ۱۷, ۱۳۹۸

همیشه پای یک جریان خودی در میان است وقتی قراردادهای محرمانه به راحتی منتشر می شود

[…]
اردیبهشت ۱۷, ۱۳۹۸

حذف زودهنگام نایب قهرمان فصل پیشباخت پرسپولیسی در روزی که خوب هم نبود

[…]