آبان ۲۷, ۱۳۹۷

خامس تابستان آينده به رئال برمي گردد

[…]
آبان ۲۷, ۱۳۹۷

غول هزاره سوم در سراشيبي سقوط

[…]
آبان ۲۷, ۱۳۹۷

آغاز کابوس فیفادی برای یوونتوس

[…]
آبان ۲۷, ۱۳۹۷

پایان دوران ونتورا: برو و دیگر برنگرد

[…]
آبان ۲۷, ۱۳۹۷

شاگرد و استاد دوباره به هم رسیدند

[…]
آبان ۲۷, ۱۳۹۷

منصوریان ؛ شوک مثبت یا ادامه بحران؟

[…]
آبان ۲۷, ۱۳۹۷

دستیار پر ماجرا

[…]
آبان ۲۷, ۱۳۹۷

رفیق یا دستیار؟

[…]
آبان ۲۷, ۱۳۹۷

ذوب آهن – منصوریان دو گانه بازگشت

[…]