اسفند ۱۲, ۱۳۹۷

خط آتش در اختیار سرخابی‌ها تیم منتخب هفته بیستم مسابقات لیگ برتر

[…]
اسفند ۱۲, ۱۳۹۷

برای پندار توفیقی که از اول هم اشتباهی بود استقلال جای امثال شما نیست

[…]
اسفند ۱۲, ۱۳۹۷

جنگی برای هیچ سنگ بر این فوتبال

[…]
اسفند ۱۲, ۱۳۹۷

دو پادشاه در یک اقلیم نمی گنجنددروازه‌بان هایی که دلمان برایشان می‌سوزد!

[…]
اسفند ۱۲, ۱۳۹۷

گزارش جمله از جیب های خالی فوتبال بحران مالی در کمین تیم‏های لیگ برتر

[…]
اسفند ۱۲, ۱۳۹۷

یکه تازی زنیت با سردار ادامه دارد

[…]
اسفند ۱۱, ۱۳۹۷

جمله بررسی می کند آنچه مربیان پس از بازی گفتند

[…]
اسفند ۱۱, ۱۳۹۷

درخشش دانشگر، ثبات منتظری استقلال به ثبات رسید

[…]
اسفند ۱۱, ۱۳۹۷

خطیر: رضایت نمی دهم

[…]