مرداد ۲۲, ۱۳۹۷

بازی در یووه، رویای رونالدو!

[…]
مرداد ۲۲, ۱۳۹۷

مسیر جدا برای بانوان

[…]
مرداد ۲۲, ۱۳۹۷

گل به خودی ها

[…]
مرداد ۲۲, ۱۳۹۷

رکورد عجیب فروزان

[…]
مرداد ۲۲, ۱۳۹۷

آقای کلین شیت

[…]
بهمن ۲۷, ۱۳۹۷

سکوت لوپتگی پس از چند ماه شکست

[…]
بهمن ۲۷, ۱۳۹۷

هت تریک نخواهید کرد دوستان! نسخه پیچیدن برای نیمکت تیم ملی ممنوع!

[…]
بهمن ۲۷, ۱۳۹۷

سرنوشت پاتوسی چه می شود؟

[…]
بهمن ۲۷, ۱۳۹۷

برد پرسپولیس و توقف پدیده فوتبالی ندیدیم..همه فقط اعتراض می کردند!

[…]