مرداد ۲۲, ۱۳۹۷

خاتم از والیبال کنار نمی کشد هستند اما جوان تر!

[…]
مرداد ۲۲, ۱۳۹۷

کواچ: ولخرجی نمی کنیم

[…]
مرداد ۲۲, ۱۳۹۷

اصرار مودریچ به ترک رئال

[…]
مرداد ۲۲, ۱۳۹۷

حمله دوباره کلوپ به راموس

[…]
مرداد ۲۲, ۱۳۹۷

قلعه نویی: از جلالی گله دارم

[…]
مرداد ۲۲, ۱۳۹۷

گل محمدی:کار خاصی نکردیم

[…]
مرداد ۲۲, ۱۳۹۷

دژاگه: برای استراحت که نیامدم

[…]
مرداد ۲۲, ۱۳۹۷

عزیزی: رفتم و برنمی گردم

[…]
مرداد ۲۰, ۱۳۹۷

ریسک نکردیم و پیروز شدیم

[…]