مرداد ۶, ۱۳۹۷

سید جلال پرافتخارترین بازیکن

[…]
مرداد ۶, ۱۳۹۷

کورس مربیان

[…]
مرداد ۶, ۱۳۹۷

فرکی و دو قهرمانی

[…]
مرداد ۶, ۱۳۹۷

قلعه نویی خان مربیان

[…]
مرداد ۳, ۱۳۹۷

دلسردی عمومی!

[…]
مرداد ۳, ۱۳۹۷

نظری برگ برنده

[…]
مرداد ۳, ۱۳۹۷

همان آبی مورد نظر نیست

[…]
مرداد ۳, ۱۳۹۷

فقط ۱۴ بازیکن سرخ

[…]
مرداد ۳, ۱۳۹۷

احوالات یکسان پرسپولیس و استقلال پیش از شروع لیگ برتر محکم از قهرمانی نمی گویند!

[…]