تیر ۲۵, ۱۳۹۷

هازارد بهتر از استرلینگ

[…]
تیر ۲۵, ۱۳۹۷

بازی جزیره ای

[…]
تیر ۲۵, ۱۳۹۷

بلژیک فرصت طلب

[…]
تیر ۲۵, ۱۳۹۷

تعریف کرار از سرجیو

[…]
تیر ۲۵, ۱۳۹۷

دو بازیکن در اختیار امیدها

[…]
تیر ۲۵, ۱۳۹۷

سپاهان در استانبول

[…]
تیر ۲۵, ۱۳۹۷

کیروش ضرر کرد

[…]
تیر ۲۵, ۱۳۹۷

ایتالیا ایتالیاست

[…]
تیر ۲۵, ۱۳۹۷

فصل بازار گرمی و خریدهای گزاف

[…]