آبان ۲۲, ۱۳۹۷

گزارش جمله از روزهای تلخ خادم به وقت بوداپست!

[…]
آبان ۲۲, ۱۳۹۷

ممنونم که اخراجم کردید!

[…]
آبان ۲۱, ۱۳۹۷

سولاري يكي از خود باشگاه رئال مادريد است

[…]
آبان ۲۱, ۱۳۹۷

همیلتون برای همیشه

[…]
آبان ۲۱, ۱۳۹۷

اخراج قريب الوقوع نيكو كواچ

[…]
آبان ۲۱, ۱۳۹۷

امپراتوري تالاخاتزه بر سنگين وزن جهان

[…]
آبان ۲۱, ۱۳۹۷

پاکو آلکاسر ، نیش مهلک زنبورها

[…]
آبان ۲۱, ۱۳۹۷

چه وقت لهستان رفتن بود؟

[…]
آبان ۲۱, ۱۳۹۷

آنها چه گفتند ؟!

[…]