استفاده از فناوری‌های نرم در مدارس تهران گسترش می‌یابد
استفاده از فناوری‌های نرم در مدارس تهران گسترش می‌یابد

برای آشناسازی دانش‌آموزان با مفاهیم فناوری نرم و استفاده از روش‌های نوین آموزشی و ترویجی در مدارس، تفاهم‌نامه همکاری، بین ستاد توسعه فناوری‌های نرم و هویت‌ساز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و شورای هماهنگی موسسان مدارس غیردولتی شهر تهران امضا شد. سیدمحمدحسین سجادی نیری، دبیر ستاد توسعه فناوری‌های نرم و هویت‌ساز معاونت علمی و […]

برای آشناسازی دانش‌آموزان با مفاهیم فناوری نرم و استفاده از روش‌های نوین آموزشی و ترویجی در مدارس، تفاهم‌نامه همکاری، بین ستاد توسعه فناوری‌های نرم و هویت‌ساز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و شورای هماهنگی موسسان مدارس غیردولتی شهر تهران امضا شد.
سیدمحمدحسین سجادی نیری، دبیر ستاد توسعه فناوری‌های نرم و هویت‌ساز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در جریان امضای این تفاهم‌نامه گفت: تعامل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با نظام آموزشی و مدارس از دو جنبه حائز اهمیت است.
به گفته نیری، هدف اول از این گونه تعاملات، ایجاد سازوکارهایی برای تعامل بیشتر در موضوعات فناوری و نوآوری برای طرح بحث در مراکز آموزشی است. ترویج و گفتمان‌سازی جریان نوآوری و فناوری برای افراد جامعه از سنین پایین صورت می‌گیرد و در نهایت بستری مناسب برای توسعه نیروی انسانی فراهم می‌کند.
دبیر ستاد توسعه فناوری‌های نرم و هویت‌ساز ضمن تاکید بر اهمیت فعالیت‌های ترویجی، اضافه کرد: دلیل دوم اهمیت این گونه تعاملات که از اولی مهمتر است، توجه به نقش دانش‌آموزان و مراکز آموزشی در توسعه سازوکارهای نرم و رفتارسازی‌های فرهنگی در جامعه است. بسیاری از سازوکارهای رفتارساز فرهنگی، همانند رعایت قوانین و مقررات، توجه به حقوق مردم و سایر این موارد، از دوران دانش‌آموزی در فرد نهادینه می‌شود.
به گفته نیری، دلسوزان بسیاری در خصوص مصرف محصولات فرهنگی با کاراکترهای خارجی در بین کودکان و نوجوانان، دغدغه‌مند و نگران هستند. بی‌شک برای رفع این دغدغه، باید پایه جریان‌سازی فرهنگی در توسعه کاراکترها و شخصیت‌های فرهنگی بومی در محیط‌های آموزشی انجام گیرد.
دبیر ستاد توسعه فناوری‌های نرم و هویت‌ساز با تاکید بر اهمیت نقش مدارس غیردولتی به عنوان سازوکارهای اثربخشی که بتواند اقتصاد آموزش را شفاف کند، گفت: تاکید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بر رشد و توسعه فضای استارتاپی بر این مبناست که سازوکارهای استارتاپی چون بر اساس رفتارهای بخش خصوصی شکل گرفته‌اند، از چابکی لازم برخوردار هستند. وی در ادامه افزود: همین سازوکارها، زمینه مناسبی را برای شفاف‌سازی اقتصاد و جلوگیری از رانت و انحصارگرایی به وجود می‌آورد و در نهایت مردم جامعه از بهبود فضای اقتصادی منتفع خواهند شد و سود می‌برند.