اعتبار ۳۲ هزار میلیارد  برای رفع تنش آب شرب شهری
اعتبار ۳۲ هزار میلیارد  برای رفع تنش آب شرب شهری

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور از تصویب ۳۲ هزارو ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای رفع تنش آب شرب شهری و مدیریت خشکسالی کشور خبر داد. اسماعیل نجار با اشاره به کاهش ۵۲ درصدی بارندگی در همه استان‌ها ادامه داد: تبعات منفی خشکسالی که موجب کاهش تولیدات در بخش کشاورزی شده باید مورد توجه جدی قرار […]

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور از تصویب ۳۲ هزارو ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای رفع تنش آب شرب شهری و مدیریت خشکسالی کشور خبر داد.
اسماعیل نجار با اشاره به کاهش ۵۲ درصدی بارندگی در همه استان‌ها ادامه داد: تبعات منفی خشکسالی که موجب کاهش تولیدات در بخش کشاورزی شده باید مورد توجه جدی قرار بگیرد زیرا امنیت غذایی مردم به این موضوع گره خورده است.
وی خاطرنشان کرد: ۶۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای استمهال تسهیلات کشاورزان آسیب‌دیده از خشکسالی در قالب بند خ ماده ۳۳ در گذشته هزینه شد.