افزایش فعالیت سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج برای پاکیزگی شهر
افزایش فعالیت سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج برای پاکیزگی شهر

    همزمان با آغاز موج جدید و افزایش حجم و میزان زباله‌ها و پسماندهای تولیدی خانوارهای شهری تنظیف شهری بیش از پیش افزایش می‌یابد. به گزارش خبرنگار جمله، محمد مسیبی مدیرعامل سازمان پسماند شهرداری کرج گفت: پاکبانان وظیفه شناس به سان کادر درمان در عرصه مبارزه با کرونا ویروس نقش اساسی ایفا می‌کنند. مسیبی […]

 

 

همزمان با آغاز موج جدید و افزایش حجم و میزان زباله‌ها و پسماندهای تولیدی خانوارهای شهری تنظیف شهری بیش از پیش افزایش می‌یابد.
به گزارش خبرنگار جمله، محمد مسیبی مدیرعامل سازمان پسماند شهرداری کرج گفت: پاکبانان وظیفه شناس به سان کادر درمان در عرصه مبارزه با کرونا ویروس نقش اساسی ایفا می‌کنند.
مسیبی افزود : هم اکنون با موج جدیدی از شیوع ویروس کرونا و خطر شیوع ویروس از طریق زباله گردها در دوران اپیدمی کرونا روبرو هستیم ودر این راستا  باید دستکش و ماسک در کیسه‌های جدا دفع شوند، همچنین مردم زباله‌های فرد آلوده به کرونا را جدا بسته‌بندی کنند و فرهنگسازی برای تفکیک زباله‌های عفونی و غیر عفونی در روزهای کرونایی را بسیار با اهمیت بدانند .
وی ادامه داد: با آغاز موج جدید و افزایش حجم و میزان زباله‌ها و پسماندهای تولیدی خانوارهای شهری تنظیف شهری در عرصه مبارزه با این ویروس باید ساعات کاری تنظیف شهری افزایش یابد تا بتوانیم به قدرت و سربلندی تمام از این مرحله سخت نیز عبور کنیم.
مسیبی با بیان اینکه پاکبانان عزت، آبرو ما هستند و وظيفه ماست که از این قشر زحمتکش در مقابل ویروس کرونا محافظت کنیم اضافه کرد: تمامی امکانات بهداشت فردی پاکبانان اعم از ماسک، دستکش و محلول‌های ضد عفونی کننده باید تهیه شده و در اختیارشان قرار گیرد.
مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج همچنین رئیس دستگاه نظارت و مسئول بهداشت سازمان را مسئول رسیدگی به چگونگی توزیع اقلام بهداشتی بین پاکبانان دانسته و در پایان گفت: شکست دادن کرونا مستلزم همکاری اقشار مختلف با هم است.وضعیت به گونه‌ای است که نمی توان خود را جدای از دیگر افراد جامعه تصور کرد و سلامت هر فرد برای سالم ماندن دیگران اهمیت دارند. بر این اساس دادن امکانات و آموزش‌هایی برای مقابله با کرونا به گروه‌های در معرض خطر باید به مطالبه عمومی تبدیل شود.