افزایش ۸۵درصدی مراجع درمانی طرف قرارداد  بیمه آسیا در سال ۹۹
افزایش ۸۵درصدی مراجع درمانی طرف قرارداد  بیمه آسیا در سال ۹۹

  مراجع درمانی طرف قرارداد بیمه آسیا، در سال گذشته ۸۵ درصد افزایش یافته اند. توسعه ارائه خدمات بیمه ای مناسب به بیمه گذاران از اولویت های این شرکت در سال۱۳۹۹ بود که می توان در این خصوص به افزایش ۸۵درصدی مراجع درمانی طرف قرارداد بیمه آسیا در سراسر کشور اشاره کرد. این مراکز از […]

 

مراجع درمانی طرف قرارداد بیمه آسیا، در سال گذشته ۸۵ درصد افزایش یافته اند.
توسعه ارائه خدمات بیمه ای مناسب به بیمه گذاران از اولویت های این شرکت در سال۱۳۹۹ بود که می توان در این خصوص به افزایش ۸۵درصدی مراجع درمانی طرف قرارداد بیمه آسیا در سراسر کشور اشاره کرد. این مراکز از ۲۱۷۶ مورد در سال ۱۳۹۸ به ۴۰۲۱ مرکز درمانی در سال۱۳۹۹ افزایش پیدا کرد ه اند که در این میان استان تهران با ۱۰۹۷ مرجع درمانی و افزایش ۶۴درصدی ، رتبه نخست را به خود اختصاص داد.
این گزارش با اشاره به شیوع ویروس کرونا و جهت تلاش در راستای کاهش پرداخت نقدی بیمه شدگان، می افزاید: ارائه خدمات به صورت الکترونیکی و تنها از طریق ارائه کارت ملی، ارسال پیامک صدور معرفی نامه با ذکر مبلغ هزینه و ارسال پیامک بررسی، ارزیابی و پرداخت خسارت به بیمه شده، راه اندازی شبکه ملی کارشناسان آنکال درمان بیمه آسیا در راستای حل مشکلات احتمالی بیمه شدگان در مراجعه به مراکز درمانی ، از برنامه های مهم بیمه آسیا در سال ۱۳۹۹ بود که به نحو شایسته ای به اجرا درآمد.
بر اساس این گزارش، تسویه به موقع و به روز با مراکز درمانی طرف قرارداد، استفاده از ارزیابان خسارت مورد تایید بیمه مرکزی در روند بررسی و پرداخت خسارت ها و کسب رضایت حداکثری بیمه شدگان بالاخص بیمه گذاران عمده و بزرگ، و همچنین مساعدت ویژه و حمایت از بیمه شدگان در موارد خاص و فوری و نیز پرداخت سریع خسارت بیماران کرونایی بالاخص بیماران بستری، از ویژگی های ممتاز عملکرد بیمه آسیا در سال گذشته در حوزه بیمه های درمانی بوده است.