انتخابات شوراهای اسلامی ۲۴مرکز استان تمام الکترونیک برگزار می‌شود
انتخابات شوراهای اسلامی ۲۴مرکز استان تمام الکترونیک برگزار می‌شود

  رئیس کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات کشور گفت: انتخابات شوراهای اسلامی ۲۴ مرکز استان تمام الکترونیک برگزار می شود. امیر شجاعان در جمع خبرنگاران گفت: انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در ۲۴ مرکز استان سراسر کشور به صورت تمام الکترونیک برگزار می‌شود. وی افزود: در این نوع انتخابات مردم عزیز که برای رأی […]

 

رئیس کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات کشور گفت: انتخابات شوراهای اسلامی ۲۴ مرکز استان تمام الکترونیک برگزار می شود. امیر شجاعان در جمع خبرنگاران گفت: انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در ۲۴ مرکز استان سراسر کشور به صورت تمام الکترونیک برگزار می‌شود. وی افزود: در این نوع انتخابات مردم عزیز که برای رأی دادن به نامزدهای مورد نظر خود در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا مراجعه می‌کنند، به جای تعرفه کاغذی، تعرفه الکترونیکی دریافت می‌کنند، که با این کارت به دستگاه اخذ رأی مراجعه می‌کنند، که با ورود کد داوطلب به راحتی رأی می‌دهند. رئیس کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات کشور ادامه داد: در این حالت فرآیند شمارش آرا بسیار سریع، دقیق و بدون تأخیر در پایان زمان رأی گیری که اجازه بازگشایی صندوق‌ها داده می‌شود، انجام می‌شود.وی این اقدام را گام مهمی در زمینه انتخابات الکترونیک ارزیابی کرد.