برنامه بانک مرکزی برای کنترل نرخ تورم چیست؟
برنامه بانک مرکزی برای کنترل نرخ تورم چیست؟
نرخ بهره بین بانکی طی روزهای گذشته به محل مناقشه کارشناسان بانکی و بورسی تبدیل شده است به طوری که کارشناسان بانکی رشد نرخ بین بانکی را اقدامی منطقی در مواجه با رشد نرخ تورم می دانند.

افزایش نرخ بهره بین بانکی طی روزهای گذشته به محلی مناقشه کارشناسان بانکی و بورسی تبدیل شده است به طوری که کارشناسان بانکی رشد نرخ بین بانکی را اقدامی منطقی در مواجه با رشد نرخ تورم و کنترل نقدینگی می‌دانند و کارشناسان بورسی این اقدام را به مثابه تیرخلاص به بازار سرمایه تلقی می‌کنند و براین باورند که رشد نرخ بهره بین بانکی به هجرت سرمایه‌ها از بازار سرمایه به سوی سپرده گذاری در بانک‌ها می‌انجامد.هرچند این اختلاف نظر سرانجام با حمایت بانک مرکزی از بازار سرمایه و نزول مجدد نرخ بهره بین بانک فروکش کرد اما در شرایط کنونی سیاستگذار بعد از پشت سرگذاشتن دوگانه کنترل بازار ارز و کنترل تورم با دوگانه جدید نرخ بهره و تضعیف بازار سرمایه مواجه شد دوگانه‌هایی که با هجمه‌های رسانه‌ای بعضاً سیاستگذار را در اتخاذ سیاستهای درست و راهبردی وادار به عقب نشینی می‌کند و به این ترتیب هدفی راهبردی قربانی سودهای زودگذر عده‌ای خاص شد.
نرخ بهره بین بانکی به ۲۱.۳ درصد رسید رویکردی که پیش این وعده دامنه نواسان ۲۰ تا ۲۱ درصدی در مورد ان داده شده بود و همین امر به اعتراض شدید فعالان بازار سرمایه مواجه شد و بهانه‌ای برای ریزش قیمت و سرخ پوش شدن بازار سهام شد.هرچند رئیس کل بانک مرکزی در نشست مشترک با رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، بر لزوم یکپارگی سیاست‌های پولی و مالی، تأکید کرد و به سهامداران اطمینان خاطر داد که نرخ سود بین بانکی در چارچوب سیاست‌های پولی کنترل خواهد شد اما این را هم گفت که نرخ سود در بازار بین بانکی طبیعتاً متناسب با عرضه و تقاضا و مکانیزم بازار تعیین می‌شود، و بانک مرکزی به عنوان بازارساز و در چارچوب سیاست پولی ضد تورمی که به تأئید دولت نیز رسیده است، در این بازار حضور دارد و نرخ سود در این بازار را در چارچوب مشخصی، کنترل می‌کند.”
بازار بین بانکی محلی است که در آن بانک‌هایی که دچار کمبود ذخایر نزد بانک مرکزی هستند، از بانک‌هایی که دارای مازاد ذخایر هستند، وجوه موردنیاز خود را برای انجام عملیات تسویه بین بانکی قرض می‌گیرند، ذخایر قرض داده و قرض گرفته‌شده، مانند هر منبعی در اقتصاد دارای قیمت هستند و قیمت نیز براساس سازوکار عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. به‌عبارت دیگر، براساس عرضه و تقاضای این ذخایر در بازار بین بانکی است که نرخ بهره (سود) بین بانکی تعیین می‌شود.
رویکرد ضد تورمی بانک مرکزی
کارشناسان بازار سرمایه براین باورند که تورم و نرخ بهره به عنوان دو عامل مهم تنظیم گردی در اقتصاد کلان مطرح هستند که طی سالهای متمادی به دلیل کسری بودجه همواره رشد نقدینگی یکی از این دو بازیگر مهم یعنی تورم هم را تحت تاثیر مستقیم قرار داده است.
دولت سیزدهم طی یکسال گذشته با محوریت بانک مرکزی اقدام به تقویت انضباط مالی دولت کرد رویکردی که به توقف برداشت تنخواه دولت از منابع بانک مرکزی؛ کنترل ترازنامه بانک‌ها؛ نظارت بر اضافه برداشت بانک‌ها؛ الزام بانک‌ها به سپرده وثیقه بابت اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی و اصلاح رابطه بانک مرکزی با دولت و اصلاح روابطه بانک‌ها با بانک مرکزی انجامید.
به اعتقاد کارشناسان حذف ارز ترجیحی یکی از اقدامات انتحاری دولت سیزدهم در راستای تحقق انضباط در توزیع یارانه‌ها جلوگیری از هدررفت منابع ارزشمند ارزی کشور در شرایط جنگ نابرابر اقتصادی تحلیل می‌کنند رویکردی که تاب آوری اقتصاد کشور در برابر تحولات جهانی ناشی از جنگ روسیه و اوکراین و مقابله باتورم جهانی در حوزه تامین کالاهای اساسی و احیاناً شکست مذاکرات لغو تحریم‌های ظالمانه برضد ایران را تقویت کرد.
یکی از پیامدهای جراحی اقتصاد ایران و حذف ارز ترجیحی افزایش قیمت کالاهای اساسی و رشد تورم بود رویکردی که دولت با پرداخت یارانه نقدی تلاش کرد به قدرت خرید احاد مردم لطمه‌ای وارد نشود اما این همه ماجرا نبود چراکه رشد تورم پیامدهای اجتناب ناپذیر خود در را بر اقتصاد کشور گذاشته است.
رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید: ” بخش عمده تورم کنونی ناشی از ناحیه عرضه است به گونه‌ای که رشد قیمت‌های جهانی منجر به بروز تورم بی سابقه‌ای در جهان شده است به طوری که نرخ تورم در امریکا به رقم بی سابقه ۹ درصد رسیدو دراروپا نیز شاهد رشد تورم بودیم و این تورم جهانی عمدتاً ناشی از افزایش عوامل هزینه‌ای بود که این افزایش عوامل در کشور ما نیز حادث شد به گونه‌ای که شاهد افزایش قیمت گندم، ذرت، دانه‌های روغنی و برخی اقلام بودیم ضمن اینکه بخش دیگری از افزایش قیمت داخلی ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بود.صالح ابادی اضافه می‌کند: ” بانک مرکزی تاکنون موفق به مهار اثرگذاری عامل تقاضای که عمدتاً ناشی از رشد نقدینگی و کسری بودجه دولت است شده است هم اکنون بانک مرکزی براساس محاسبات دقیق رقم ماهانه رشد نقدینگی و تورم رامحاسبه کرده است و تمامی عوامل تاثیر گذار بر این عوامل را رصد می‌کند و درنهایت عامل انتظارات تورمی است که رسانه‌ها نقش تاثیرگذاری در این بخش دارند.”
ابزار نرخ بهره راهکاری برای کنترل تورم
در شرایط کنونی بسیاری از کارشناسان براین باورند که اصلاح نرخ بهره بانکی یکی از اقدامات ضروری برای کنترل قاعده عرضه و تقاضا پول است چراکه در غیر اینصورت سرانجام بانک‌هایی را که مشکل ترازنامه ای دارند را به این مسیر سوق خواهد داد که منابع خود را شبانه هزینه کنند و سپس در صف دریافت کنندگان پول ارزان قیمت قرار بگیرند لذا برای کنترل نقدینگی وحمایت از قشر متوسط جامعه و جلوگیری از ورد به نرخ تورم بالاتر راهی جز اصلاح نرخ بهره وجود ندارد.
شقاقی کارشناس اقتصادی براین باوراست که غلبه بر غول تورم و جلوگیری از جهش ارزی مستلزم پایان دادن به اصلاح نظام بانکی، نظام بودجه ریزی، نظام مالیاتی، نظام یارانه‌ای و نظام تجاری کشور است چراکه مشکلات موجود در این بخشها همواره بسترساز ناترازی در اقتصاد بوده وهست.
وی معتقد است: “ناترازی بانکی و بودجه‌ای مولود خلق نقدینگی در بانک‌ها است و با شعله ور شدن ان در زمان مناسب تورم را دامن می‌زند لذا در شرایط کنونی دولت باید برکنترل تورم متمرکز شود ناترازی بانک‌ها را ساماندهی کند و اصلاح ساختار بانکی در اولویت نخست قرار گیرد چراکه با وجود این ناترازی در ارکان اقتصاد کشور به هیچ وجه قادر به کنترل تورم و جلوگیری از جهش‌های ارزی نخواهیم بود.”بانک مرکزی در راستای پاسخ به این دغدغه بدنه کارشناسی کشور با اجرای بسته ویژه سیاستهای ضد تورمی موفق شد با وجود حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از چرخه تامین مالی کالاهای اساسی کشور نرخ تورم ماهانه اقلام خوراکی را از ۲۵.۴ درصد در خردادماه به ۵.۷ درصد در تیرماه کاهش یدهد.
بنابراین هرچند سیاست حذف ارز ترجیحی با ایجاد شوک از جانب عرضه به صورت موقت در ماه‌های اردیبهشت و خرداد موجب افزایش نرخ تورم ماهانه شد. اما بر اساس گزارش مرکز آمار در تیر ماه با تخلیه اثر حذف ارز ترجیحی شاهد کاهش کم سابقه نرخ تورم ماهانه از ۱۲.۲ خرداد به ۴.۶ در تیرماه هستیم.
لذا با توجه به پایان تدریجی شوک تورمی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، اکنون مولفه‌های پولی مهم‌ترین عامل باقی مانده تورم در کشور هستند. نقدینگی و به ویژه پایه پولی در شرایط فعلی اقتصاد ایران، عامل عمده تورم بالای فعلی هستند که کنترل آنها، کاهش تورم در ماه‌های آینده را تضمین می‌کند.
در همین رابطه به‌طور خاص کند شدن سرعت رشد پایه پولی در ماه‌های اخیر از جمله نشانه‌های توفیق دولت در مسیر کنترل تورم در ماه‌های آینده است. کاهش سرعت رشد پایه پولی از ۹.۲ درصد در سه ماهه ابتدایی سال گذشته به ۶ درصد در سه ماهه ابتدایی سال جاری، جدیدترین شاهد از میسر صحیح دولت در کنترل تورم است.
کاهش وابستگی اقتصاد به دلار
کارشناسان معتقدند به ازای هریک درصد افزایش نرخ ارز نرخ تورم ۳۵ صدم درصد افزایش می‌یابد و این بدان مفهوم است که در شرایط نرخ تورمی بالا باید در کوتاه مدت مراقبت از نرخ ارز در اولویت نخست سیاستگذار باشد چراکه اثر مخربی در تورم دارد، براین اساس تلاش سیاستگذار براین است که درچارچوب سیاستگذاری پولی زمینه را برای جایگزینی لنگرگاه نرخ ارز با دیگر لنگرگاه‌ها برای کاهش نرخ تورم فراهم کند.
در همین راستا کاهش وابستگی به دلار در تعاملات بین المللی و کاستن از اثر رشد قیمت دلار بر تورم از دیگر اقدامات بانک مرکزی برای کنترل تکانه‌های تورمی ناشی از رشد قیمت دلار بود و جایگزینی ارزهای ملی در تعاملات اقتصادی با طرف‌های تجاری را در دستور کار خود قرار داد؛ در نخستین گام بسترمناسب برای انجام معاملات تجاری میان ایران و روسیه با ارزهای ملی فراهم شده و دلار به تدریج از عرصه مبادلات اقتصادی دو کشور حذف می‌شود.
رئیس کل بانک مرکزی در این زمینه می‌گوید: ” هم اکنون حجم مراودات ایران و روسیه حدود ۴ میلیارد دلار است که استفاده از پول ملی دو کشور در این مبادلات تفاهم نامه‌های مورد نیاز مبادله شده است و این رویکرد تنها محدود به روسیه نخواهد بود و مذاکرات برای استفاده از ارزهای ملی با دیگر کشورها از جمله هند و چین نیز دردستور کار قرار دارد.”بانک مرکزی درهمین راستا اخیراً از نماد نماد معاملاتی جفت ارزی ریال – روبل رونمایی کرد مسیری که ماحصل ان کاسته شدن از سهم دلار و یورو در سبد ارزی کشور است برخی کارشناسان این رقم را تنها در تعاملات اقتصادی ایران و روسیه دست کم ۳ میلیارد دلار تخیمن می‌زنند.
استفاده ابزاری امریکا از دلار در تحمیل سیاستهای دلخواه خود به دیگر کشورها از جمله عوامل اتخاذ این رویکرد از سوی سیاستگذاران پولی کشورهای جهان برای برقرای پیمان‌های پولی و کاهش وابستگی به دلار در تعاملات دو وچند جانبه است.

 

 

سرپرست بانک سینا در اولین همایش رؤسای دوایر روابط‌عمومی:
روابط‌عمومی‌ها در شرایط رقابتی امروز نقش مهم و حیاتی دارند

سرپرست بانک سینا در نخستین همایش آموزشی رؤسای دوایر روابط‌عمومی مناطق با اشاره به اهمیت موضوع افکارعمومی گفت: در شرایط رقابتی کنونی و جریان گسترده اطلاعات، نقش روابط‌عمومی سازمان‌‌ها در انعکاس فعالیت‌ها بسیار مهم و حیاتی است.غلامرضا فتحعلی افزود: توسعه شبکه‌های اجتماعی و تنوع رسانه‌ها در صورت عدم مدیریت مناسب افکار عمومی، می‌تواند موجب افزایش ریسک شهرت برای سازمان‌ها از جمله بانک‌ها شود.وی به لزوم هدفمند کردن انتشار اخبار اشاره کرد و گفت: در حوزه روابط‌عمومی باید پوشش خبری مناسبی در انعکاس نقاط قوت بانک داشته باشیم و با پیاده‌سازی سیاست‌های ارتباطی و خبری مطلوب، به صورت هدفمند و حساب‌شده حرکت کنیم.سرپرست بانک سینا مدیریت بحران و توجه به ریسک عملیاتی را از عوامل مهم در عملکرد حوزه روابط‌عمومی دانست و اذعان داشت: یک روابط‌عمومی اثرگذار و کارآمد باید قابلیت‌هایی نسبت به فهم مالی و زیرساخت حوزه CRM و مشتریان داشته باشد که لازمه به‌روز بودن در این حوزه، آموزش مستمر فعالان روابط‌عمومی در سازمان است.در ادامه این همایش، سرپرست مدیریت امور حوزه مدیرعامل و روابط‌عمومی بانک سینا نیز به اهمیت حوزه روابط‌عمومی در سازمان‌ها اشاره کرد و گفت: روابط‌عمومی یک کار سلیقه‌ای و تشریفاتی نیست، بلکه جزئی از زنجیره ارزش اصلی سازمان است.امیر لعلی افزود: روابط‌عمومی باید با برنامه‌ریزی صحیح و مدیریت درست افکار، اخبار را بدون جنجال‌آفرینی در راستای منافع سازمان و ذی‌نفعان به صورت شفاف منعکس سازد.وی خوشنامی و برند سازمان را در جذب اعتماد مشتری مؤثر دانست و خاطرنشان ساخت: روابط‌عمومی اصلی‌ترین حلقه ارتباط بین ذی‌نفعان یعنی سهامداران، مشتریان، کارکنان و نهادهای ناظر و رگولاتور است و ارتباط با هر کدام از این ذی‌نفعان اگر دچار خدشه شود، برای برند و خوشنامی سازمان مخاطره‌آمیز است.سرپرست مدیریت حوزه مدیرعامل و روابط‌عمومی بانک سینا، رؤسای دوایر روابط‌عمومی مناطق را بازوی کمکی مدیریت سازمان در تحقق اهداف و خط‌مشی‌ها قلمداد کرد و گفت: امیدواریم با گستره حضور مؤثر روابط‌عمومی در مناطق مختلف کشور، شاهد توسعه فعالیت‌های ارتباطی بیشتر بانک سینا و شفافیت هرچه بیشتر آن باشیم.حمداله جمالی، معاون برنامه‌ریزی بانک سینا نیز در این مراسم اظهار داشت: هر سازمانی که دارای نیروهای متخصص و حرفه‌ای در روابط‌عمومی باشد، حتی در مواجهه با رقابت شدید رقبا، می‌تواند پایدار بماند.وی افزود: روابط‌عمومی در کنار بازاریابی می‌تواند نقش مهمی در جذب منابع، معرفی مناسب محصولات و خدمات، انعکاس نظرات مشتریان در راستای نوآوری و ارائه خدمات متناسب با نیازهای مشتری و… داشته باشد.گفتنی است اولین همایش آموزشی دو روزه رؤسای دوایر روابط‌عمومی بانک سینا با هدف ارتقای سطح دانش، آگاهی و دانسته‌های همکاران در حوزه روابط‌عمومی به صورت کارگاهی و دعوت از اساتید برجسته برگزار شد.

 

 

 

مدیرعامل بانک رفاه کارگران :
آمادگی بانک رفاه برای توسعه همکاری‌ها با بیمارستان‌ها

مدیرعامل بانک رفاه کارگران از آمادگی این بانک به منظور توسعه همکاری‌های متقابل با بخش خصوصی حوزه سلامت از جمله بیمارستان‌های خصوصی خبر داد.
اسماعیل للـه‌گانی با اعلام این خبر در اولین همایش بین‌المللی بیمارستان‌های خصوصی در محل مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما، افزود: فعالیت‌های بانک رفاه کارگران در حوزه سلامت بسیار گسترده است و در اکثر بیمارستان‌های کشور دارای شعبه است. بر این اساس آمادگی داریم همکاری متقابل بانک رفاه و بخش خصوصی حوزه سلامت را بیش از پیش توسعه دهیم.وی به گردشگری سلامت اشاره کرد و گفت: بانک رفاه یکی از بانک های عامل صندوق توسعه ملی است و اگر طرح و پروژه‌ای در زمینه گردشگری سلامت وجود داشته باشد، آمادگی داریم که حمایت کنیم.للـه‌گانی ادامه داد: گردشگری سلامت امروزه در دنیا به یکی از ابزارهای اثرگذار در زمینه توسعه اقتصادی تبدیل شده است و ایران اسلامی از ظرفیت‌های بی‌بدیلی به منظور بهره‌برداری در قالب گردشگری سلامت برخوردار است؛ ضرورت دارد بسترهای موردنظر برای این منظور مانند ساخت هتل‌بیمارستان‌ها بیش از پیش در دستور کار قرار گیرد. همچنین باید در این زمینه، فرهنگ‌سازی لازم صورت پذیرد.به گفته ایشان، بانک رفاه کارگران آمادگی دارد در راستای توسعه گردشگری سلامت حمایت‌های لازم را از فعالان
این حوزه داشته باشد.للـه‌گانی به خدمات ارزی بانک رفاه کارگران اشاره کرد و گفت: در این زمینه در اکثر کشورها دارای کارگزاری هستیم و آمادگی داریم در زمینه نقل و انتقال ارزی همیار واحدهای فعال در زمینه گردشگری سلامت باشیم.وی تصریح کرد: بستر نقل و انتقال ارزی در بانک رفاه کارگران کاملا فراهم است و می‌توانیم ارز سرمایه‌گذاران را در خارج از کشور دریافت و معادل ریالی آن را در داخل پرداخت کنیم.مدیرعامل بانک رفاه کارگران به حمایت‌‎های این بانک از بخش خصوصی حوزه سلامت اشاره کرد و گفت: همکاری‌های بسیار خوبی بین بانک رفاه و بیمارستان‌ها و مراکز درمانی بخش خصوصی وجود دارد که از آن جمله می‌توان به مشارکت در ساخت یکی از مجهزترین بیمارستان‌های خاورمیانه در استان سیستان و بلوچستان اشاره کرد.لازم به ذکر است، للـه‌گانی مدیرعامل بانک رفاه کارگران در ادامه در راس هیاتی از مدیران بانک و با همراهی محسنی‌بندپی نایب‌رئیس فراکسیون سلامت مجلس شورای اسلامی از نمایشگاه جانبی این همایش بازدید و با مسئولان غرفه‌های حاضر به گفت‌وگو پرداخت
گفتنی است، اولین نمایشگاه و همایش بین‌المللی بیمارستان‌های خصوصی با حضور فعال بانک رفاه کارگران برگزار شد. این بانک با برپایی غرفه در نمایشگاه مذکور، بخشی از خدمات و فعالیت‌های خود در حوزه سلامت را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار داد.

 

 

مدیرعامل بانک مسکن اعلام کرد:
پرداخت تسهیلات نوسازی بافت فرسوده با قوت ادامه دارد
جلسه‌ مشترک مدیرعامل بانک مسکن و سرپرست سازمان نوسازی شهر تهران به منظور توسعه همکاری‌ها برای تسریع در نوسازی بافت‌های فرسوده شهری برگزار شد.
مدیرعامل بانک مسکن با تاکید بر لزوم تسریع در روند صدور پروانه‌های ساختمانی گفت: بانک مسکن تامین مالی و حمایت از نوسازی بافت فرسوده را با قوت ادامه می‌دهد.
محمود شایان گفت: این بانک علاوه بر پیگیری طرح بزرگ نهضت ملی مسکن در چارچوب دستورات اکید رییس جمهور، همچنان سایر وظایف خود از جمله تامین مالی نوسازی بافت فرسوده را با جدیت پیگیری می‌کند.
دکتر شایان، به لزوم تسریع در صدور پروانه‌های ساختمانی به منظور جبران عقب‌ماندگی‌های گذشته اشاره کرد و افزود: خوشبختانه دولت مردمی با اجرای همزمان سیاست‌های مختلف در حوزه مسکن‌سازی به این مقوله توجه ویژه دارد.
مدیرعامل بانک مسکن همچنین تاکید کرد: در زمینه نوسازی بافت‌های فرسوده شهری، بانک مسکن از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.
همچنین در این نشست مشترک، مهدی هدایت سرپرست سازمان نوسازی شهر تهران، از تعهد شهرداری تهران برای ساخت ۱۸۰هزار واحد مسکونی در قالب طرح جهادی قرارگاه تامین مسکن تا سال آینده،خبر داد.
وی در ادامه ابراز امیدواری کرد که با مشارکت و همکاری این بانک، روند پرداخت تسهیلات نوسازی به متقاضیان در چارچوب قوانین بانکی تسهیل شود و ساخت و ساز در بافت‌ فرسوده شهری دوباره رونق گیرد تا بتوانیم هر چه زودتر شاهد ارتقای کیفیت زندگی شهروندان در این بافت‌ها باشیم

معاون برنامه‌ریزی بانک سینا منصوب شد
با حکم سرپرست بانک سینا، مهدی باستان به عنوان سرپرست معاونت برنامه‌ریزی این بانک منصوب شد.
غلامرضا فتحعلی در مراسم معارفه سرپرست معاونت برنامه‌ریزی، ضمن قدردانی از تلاش‌های حمدالله جمالی، معاون پیشین برنامه‌ریزی، با تأکید بر اهمیت حوزه برنامه‌ریزی برای بانک گفت: حوزه برنامه‌ریزی دارای ابعاد گسترده‌ای است و از ارکان مهم در ترسیم اهداف، برنامه‌ها و سیاست‌های بانک است.
وی تصریح کرد: لازم است معاونت برنامه‌ریزی با تدوین سیاست‌ها، برنامه‌ریزی‌ بلندمدت و استفاده بهینه از تجربیات گذشته، منشاء نوآوری و تحولی شگرف در عملکرد بانک باشد.
مهدی باستان، سرپرست معاونت برنامه‌ریزی بانک سینا دارای دکتری تخصصی مهندسی صنایع است و پیش از این معاون برنامه‌ریزی و هدایت راهبردی بانک انصار، رئیس اداره‌کل مدیریت تحول بانک سپه و مدیر امور ادغام بانک انصار در بانک سپه بوده است.

رشد ۹۲ درصدی پرداخت تسهیلات ازدواج توسط بانک کشاورزی
بانک کشاورزی از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان تیرماه بیش از ۱۹ هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج پرداخت کرده که نسبت به همین مقطع در سال گذشته ۹۲ درصد رشد داشته است.
تا پایان تیرماه جمعا ۲۲ هزار میلیارد ریال اعتبار قرض الحسنه ازدواج به شعب بانک کشاورزی در کل کشور ابلاغ شده که ۸۷ درصد آن معادل ۱۹۱۸۷ میلیارد ریال جذب و به ۱۳۹۱۰ نفر از واجدان شرایط پرداخت
شده است.
تعداد تسهیلات قرض الحسنه ازدواج پرداختی توسط بانک کشاورزی نیز در این مقطع نسبت به سال گذشته ۲۲ درصد رشد داشته که با توجه به افزایش مبلغ تسهیلات ازدواج از ۷۰ میلیون تومان به ۱۲۰ میلیون تومان، این رشد عملکرد نشانگر روند مثبت پرداخت ها و اهتمام بانک کشاورزی برای حمایت از تشکیل خانواده و رضایت مندی متقاضیان این تسهیلات است.
شایان ذکر است درحال حاضر ۲۳۸۹۳ نفر در صف انتظار دریافت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج از بانک کشاورزی قرار دارند.