در راستای تحقق شعار سال، امسال با تسهيلات بانك صنعت و معدن ۶۶ طرح صنعتی و معدنی كه پيشرفت فيزيكی بيش از ۸۰ درصد دارند، به بهره برداری می رسند. بيتا كچيان ضمن بيان مطلب فوق افزود:سال گذشته يكي از دشوارترين و پرچالش ترين سال ها براي اقتصاد ايران بود به صورتي كه تشديد تحريم […]

در راستای تحقق شعار سال، امسال با تسهيلات بانك صنعت و معدن ۶۶ طرح صنعتی و معدنی كه پيشرفت فيزيكی بيش از ۸۰ درصد دارند، به بهره برداری می رسند.
بيتا كچيان ضمن بيان مطلب فوق افزود:سال گذشته يكي از دشوارترين و پرچالش ترين سال ها براي اقتصاد ايران بود به صورتي كه تشديد تحريم هاي ظالمانه و شيوع بيماري كرونا مزيد بر مشكلات موجود در روند اجراي پروژه‌هاي سرمايه گذاري شد.
وي ادامه داد: افزايش تورم در سال هاي ۹۸ و ۹۹، برآورد سرمايه‌گذاري ها را كاملا دگرگون و مشكلات زيادي در تأمين آورده شركت ها ايجاد كرد و به دليل مشكلات ناشي از تحريم در تأمين و انتقال ارز، هزينه هاي پيش بيني نشده زيادي به پروژه ها تحميل شد.
كچيان تصريح كرد: در مديريت نظارت بر طرح ها تلاش بسياري از طرف تمامي كاركنان جهت همكاري و همراهي با سرمايه گذاران در بخش صنعت و معدن كشور و يافتن راهكارهاي قانوني جهت عبور از اين مشكلات و نيز تأمين مالي طرح ها علي الخصوص طرح هايي كه داراي درصد پيشرفت فيزيكي بالاي ۷۰ درصد هستند، صورت پذيرفت.
وي گفت: طي بررسي صورت گرفته در خصوص طرح هايي كه مي بايست در سال ۹۹ به بهره‌برداري مي‌رسيدند، مشخص شد؛ عمده دليل عدم بهره‌برداري طرح ها عدم حضور تكنسين‌هاي خارجي به دليل بيماري كرونا جهت راه اندازي و نيز افزايش هزينه هاي ناشي از تورم بوده است.
مدير امور نظارت بر طرح هاي بانك صنعت و معدن خاطر نشان كرد: پيش بيني مي شود در مجموع ۶۶ طرح تحت نظارت در بانك صنعت و معدن در صنايع مختلف در ۶ ماهه اول سال جاري به بهره برداري برسند و با عنايت به شعار امسال در جهت توليد، پشتيباني ها و مانع زدايي ها از تمام ظرفيت هاي قانوني در جهت كمك به بهره برداري از اين طرح ها استفاده مي كنيم تا قدمي در زمينه ايجاد اشتغال براي حداقل ۶۸۰۰ نفر دركشور برداشته شود.