بیمه تعاون در مسیر اخذ مجوز قبولی اتکایی
بیمه تعاون در مسیر اخذ مجوز قبولی اتکایی

  مدیر بیمه های اتکایی شرکت بیمه تعاون با اشاره به آیین نامه شماره ۴۰ تشریح کرد: پس از برگزاری مجمع فوق العاده، هم اکنون فرایند جذب سرمایه از مشتریان آغاز شده و در پی آن بنا داریم در مسیر دریافت مجوز قبولی بیمه اتکایی حرکت کنیم. سارا مشایخی، ادامه داد: مجوز قبولی اتکایی دارای […]

 

مدیر بیمه های اتکایی شرکت بیمه تعاون با اشاره به آیین نامه شماره ۴۰ تشریح کرد: پس از برگزاری مجمع فوق العاده، هم اکنون فرایند جذب سرمایه از مشتریان آغاز شده و در پی آن بنا داریم در مسیر دریافت مجوز قبولی بیمه اتکایی حرکت کنیم.

سارا مشایخی، ادامه داد: مجوز قبولی اتکایی دارای مقدماتی بوده که بیمه مرکزی در ماده ۲۰ آیین نامه شماره ۴۰ درخصوص ضوابط تأسیس مؤسسات بیمه غیر دولتی به آن اشاره داشته است.
شایخی توضیح داد: از آنجا که شرکت بیمه تعاون نیز به عنوان یک موسسه بیمه مستقیم محسوب می شود و همچنین به منظور افزایش تاب آوری شرکت و ایجاد رقابت با سایر شرکت ها و نیز رشد شرکت لازم است تا در مسیر دستیابی به اخذ مجوز قبولی اتکایی حرکت کرده و بیش از پیش به آن توجه داشته باشیم.
مدیر بیمه های اتکایی شرکت بیمه تعاون اضافه کرد: برای اینکه بتوانیم ریسک سایر شرکت ها را بپذیریم، نیازمند افزایش سرمایه بودیم که این مهم انجام پذیرفت و بر این اساس مقدمات دستیابی به اخذ مجوز قبولی اتکایی از سوی بیمه مرکزی که به صورت سالیانه ارائه می شود نیز انجام پذیرفت.
وی افزود: توجه به این نکته نیز قابل توجه است که اخذ مجوز قبولی اتکایی به عنوان یک منبع درآمد جدید برای شرکت تلقی شده و امتیازی است که به سبب دریافت آن موجبات ایجاد تنوع در سبد حال حاضر پورتفوی شرکت نیز فراهم خواهد شد.
مشایخی در ادامه به مبحث فعالیت های بین المللی شرکت های بیمه اشاره کرد و اظهار داشت: ما به خاطر تحریم ها نمی توانیم فعالیت بین المللی داشته باشیم، لکن چنانچه این امکان فراهم شود، مزیت تنوع بیش از پیش می توانست مورد بهره برداری قرار گرفته و موجبات رشد شرکتی را فراهم سازد.
مدیر بیمه های اتکایی شرکت بیمه تعاون ادامه داد: تا زمانی که تحریم ها برداشته نشود، نمی توانیم شاهد این مزیت تنوع و رشد باشیم؛ این در حالی است که اساساً کشور ما به لحاظ جغرافیایی می تواند از این قابلیت به صورت چشم گیری بهره مند شود.
وی توضیح داد: هرچند برای کمتر آسیب دیدن شرکت های بیمه اقدامات قابل توجهی از سوی بیمه مرکزی صورت پذیرفت که از آن جمله می توان به بحث صندوق ویژه تحریم اشاره کرد که بر اساس بیمه مرکزی برای نگه داشتن ریسک داخل کشور از تمهیداتی بهره مند شد که البته این طرح در عین مزیت ها، دارای معایبی است؛ چرا که باید توجه داشت مادامی که ریسک ها در داخل کشور نگه داشته شود، خود به تهدیدی بزرگ برای شرکت های بیمه بدل می شود.
مشایخی در خصوص تلاش برای رفع موانع حرکت در مسیر بین المللی نیز اظهار داشت: بیمه مرکزی بیش از تمام شرکت های بیمه ای راغب است تا رفع موانع صورت پذیرد و اساساً خود به عنوان ذی نفع بزرگی در این میان حضور فعالانه دارد. هم اکنون نیز عمده ریسک های بازار داخلی توسط بیمه مرکزی مورد اتکایی قرار گرفته است، فلذا برای آن تلاش کرده و خواهد کرد.
مدیر بیمه های اتکایی شرکت بیمه تعاون ادامه داد: جلسات متعددی نیز در این زمینه برگزار شده، لکن با توجه به اینکه این مبحث به صورت فرادستی تر نیاز است تا مورد بررسی و اجرا قرار گیرد، شاهد تغییرات چشم گیری نبوده ایم.
وی در ادامه به تأثیر اخذ رتبه اعتباری از سوی شرکت بیمه تعاون اشاره کرد و بیان داشت: با توجه به آنکه در دنیا رایج است هر نهادی که در زمینه اقتصادی فعالیت می کند از سوی موسسات رتبه بندی مورد ارزیابی و درجه بندی قرار گیرد، شرکت های بیمه نیز از این قاعده مستثنی نبوده و به منظور ارزیابی خارجی میزان تاب آوری در بحران ها، شرایط مالی، میزان پاسخگویی به ریسک، تاب آوری نسبت به نوسانات بازار و تغییرات ارز و مواردی از این دست به موسسات رتبه بندی مراجعه می کنند.
مشایخی اضافه کرد: با توجه به اینکه این بینش در بیمه تعاون نیز وجود داشت، برای بررسی به موسسات رتبه بندی مراجعه کرد و موفق به اخذ رتبه قابل قبولی نیز شد.
مدیر بیمه های اتکایی شرکت بیمه تعاون همچنین مطرح کرد: در کنار رتبه بندی اخذ شده، شرکت موفق به اخذ استانداردهای متعدد و گوناگونی نیز شده که نگاه به آن نمایانگر فعالیت شرکت در مسیر شفافیت بیشتر سازمانی و خدمت رسانی مضاعف به مشتریان و نیز اعتمادسازی حداکثری در بین ذی نفعان دارد که از آن جمله می توان به اخذ استاندارد ایزو ۳۱۰۰۰ و دریافت گواهی تعالی اشاره داشت.
وی همچنین با اشاره به برنامه های پیش روی واحد اتکایی اظهار داشت: در حال تمدید قراردادهای اتکایی خود بوده و مذاکراتی را با بیمه مرکزی برای انجام کارهای جدید انجام داده ایم.
مشایخی ادامه داد: همچنین در حال انعقاد قراردادهایی هستیم که تمام ذی نفعان شرکت بیمه تعاون را راضی نگه داشته و موجبات اعتماد بیش از پیش آنها به شرکت شود.