تأمین زمین شهرک آموزش‌های مهارتی چهارمحال و بختیاری
تأمین زمین شهرک آموزش‌های مهارتی چهارمحال و بختیاری

  مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری در دیدار با مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان از آمادگی این اداره‌کل برای همکاری در راه‌اندازی شهرک آموزش‌های مهارتی در استان خبر داد. مقصودی مدیرکل راه و شهرسازی در دیدار با فرانک کبیری مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: در راستای ارتقای توسعه مهارتی استان […]

 

مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری در دیدار با مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان از آمادگی این اداره‌کل برای همکاری در راه‌اندازی شهرک آموزش‌های مهارتی در استان خبر داد. مقصودی مدیرکل راه و شهرسازی در دیدار با فرانک کبیری مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: در راستای ارتقای توسعه مهارتی استان و در صورت آماده شدن اعتبار مصوب، طرح مورد نظر و متراژ مورد نیاز، راه و شهرسازی بر اساس قوانین موجود در تأمین زمین این شهرک مشارکت خواهد کرد. مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای چهارمحال و بختیاری هم در این دیدار راه‌اندازی شهرک آموزش‌های مهارتی استان را در راستای افزایش سرانه فضاهای آموزش فنی، حرفه‌ای و مهارتی ضروری خواند و از دستگاه‌های اجرایی استان و به خصوص راه و شهرسازی درخواست کرد؛ برای احداث و راه‌اندازی این مجموعه همراهی کنند.