تحقق ۲۵.۵ درصد سود قطعی بیمه‌نامه‌های عمر و سرمایه‌گذاری نوین
تحقق ۲۵.۵ درصد سود قطعی بیمه‌نامه‌های عمر و سرمایه‌گذاری نوین

  شرکت بیمه نوین نرخ سود قطعی تخصیص یافته به اندوخته بیمه‌نامه‌های عمر انفرادی در سال ۱۳۹۹ را ۲۵.۵درصد اعلام کرد. این شرکت در پایان سال مالی ۱۳۹۹، نرخ سود قطعی ۲۵.۵ درصدی را برای بیمه‌نامه‌های عمر انفرادی خود محقق و در اندوخته بیمه‌نامه‌های بیمه‌گذاران خود در قالب سود مشارکت در منافع اعمال کرده است. […]

 

شرکت بیمه نوین نرخ سود قطعی تخصیص یافته به اندوخته بیمه‌نامه‌های عمر انفرادی در سال ۱۳۹۹ را ۲۵.۵درصد اعلام کرد. این شرکت در پایان سال مالی ۱۳۹۹، نرخ سود قطعی ۲۵.۵ درصدی را برای بیمه‌نامه‌های عمر انفرادی خود محقق و در اندوخته بیمه‌نامه‌های بیمه‌گذاران خود در قالب سود مشارکت در منافع اعمال کرده است.
بر اساس این گزارش، استمرار بیش از ۱۱ سال پرداخت سود مشارکت در منافع بیمه‌نامه‌های عمر و سرمایه‌گذاری یکی از اهدافی است که در شرکت بیمه نوین همواره مدّنظر بوده و تحقق یافته است.
بیمه‌های زندگی بیمه نوین که سهم ۳۰ درصدی را در پرتفوی سه ماهه این شرکت به خود اختصاص داده، از جمله محصولاتی است که با استراتژی بینش کل‌نگر و توجه به دو بعد سرمایه‌گذاری و ارائه خدمات بیمه‌ای بر اساس نیازهای روز بیمه‌گذاران طراحی شده و بنابراین هر ساله علاوه بر تحقق سود مشارکت در منافع بیمه‌های عمر، پوشش‌ها و طرح‌های بیمه‌ای آن نیز بازنگری می‌شوند. گفتنی است، تمامی اطلاعات بیمه‌نامه‌های عمر و سرمایه‌گذاری بیمه نوین از جمله نرخ هر ساله سود مشارکت در منافع در پایگاه تخصصی بیمه‌های زندگی این شرکت به آدرس https://life.novininsurance.com قابل مشاهده است.

سود مشارکت در منافع بیمه ما به ۴۱ درصد رسید
سود مشارکت در منافع بیمه گذاران عمر و سرمایه گذاری برای سال ۱۳۹۹ به میزان۹۳ /۴۰ درصد محاسبه و به اندوخته بیمه نامه ها واریز شد.
شرکت بیمه “ما” در راستای اجرای مواد آیین نامه ۶۸ شواری عالی بیمه، در سال مالی ۱۳۹۹، نرخ سود مشارکت در منافع ۹۳ /۴۰ درصدی را برای اندوخته بیمه نامه های عمر و سرمایه گذاری محاسبه و به حساب بیمه نامه های مشمول واریز کرد. وحید مرادی مدیر بیمه های عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه “ما” ضمن اعلام این خبر افزود: امکان مشاهده مبلغ سود مشارکت در منافع و سایر منافع مالی بیمه نامه ها برای بیمه گذاران از طریق سایت تخصصی بیمه های زندگی به آدرس https://life.bimehma.com/panel/ وجود دارد.