تخصیص یارانه انرژی مشترکان نباید یکسان باشد
تخصیص یارانه انرژی مشترکان نباید یکسان باشد

نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفت: نظام تعرفه گذاری باید به نحوی اصلاح شود که در تخصیص یارانه انرژی بین مشترکان کم مصرف و پرمصرف تفاوت وجود داشته باشد. قاسم ساعدی با اشاره به ضرورت اصلاح نظام تعرفه گذاری آب، برق و گاز، گفت: متاسفانه امروز شاهد عدم رعایت عدالت در توزیع یارانه آب، برق […]

نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفت: نظام تعرفه گذاری باید به نحوی اصلاح شود که در تخصیص یارانه انرژی بین مشترکان کم مصرف و پرمصرف تفاوت وجود داشته باشد. قاسم ساعدی با اشاره به ضرورت اصلاح نظام تعرفه گذاری آب، برق و گاز، گفت: متاسفانه امروز شاهد عدم رعایت عدالت در توزیع یارانه آب، برق و گاز هستیم. وی بیان کرد: نظام تعرفه گذاری ما باید به نحوی اصلاح شود که در توزیع یارانه این حوزه بین مشترکان کم مصرف، افرادی که مصرف معمول را دارند، با قشری که مصرف بی رویه و بیش از حد دارند، تفاوت وجود داشته باشد. نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اقشاری که همواره الگوی مصرف را رعایت نکرده و مصرف بالایی دارند، باید از یارانه کمتری نسبت به اقشاری که مصرف معمول را دارند، برخوردار شوند. وزارت نفت و نیرو باید اصلاح نظام تعرفه گذاری را به این ترتیب در اولویت خود قرار دهند. ساعدی ادامه داد: امیدوارم کمیسیون انرژی بتواند در این حوزه گام برداشته و دولت را ملزم به تغییر سیاست‌های خود در این حوزه کند. ما باید مشوق‌هایی را برای همه بخش‌ها در نظر گیریم که اگر محدودیت‌هایی را در مصرف خود رعایت کردند، از یکسری تخفیف برخوردار شوند.