تشکیل کارگروه مقابله با فرارهای بیمه‌ای
تشکیل کارگروه مقابله با فرارهای بیمه‌ای

مدیرکل تامین اجتماعی غرب تهران از رسیدگی و ثبت ۸۰۰۰ پرونده بخشودگی جرائم بیمه‌ای کارفرمایان خبر داد و گفت: سازوکارهای خوبی را پیش‌بینی کردیم و گارگروه‌هایی تشکیل شده تا با تمهیدات مهیا شده بتوانیم گام‌های موثری برای جلوگیری از فرارهای بیمه‌ای برداریم. ناهید حیدری درباره روند رسیدگی به پرونده‌های بخشودگی جرائم بیمه‌ای کارفرمایان اظهار کرد: […]

مدیرکل تامین اجتماعی غرب تهران از رسیدگی و ثبت ۸۰۰۰ پرونده بخشودگی جرائم بیمه‌ای کارفرمایان خبر داد و گفت: سازوکارهای خوبی را پیش‌بینی کردیم و گارگروه‌هایی تشکیل شده تا با تمهیدات مهیا شده بتوانیم گام‌های موثری برای جلوگیری از فرارهای بیمه‌ای برداریم.
ناهید حیدری درباره روند رسیدگی به پرونده‌های بخشودگی جرائم بیمه‌ای کارفرمایان اظهار کرد: دومین مرحله بخشودگی جرائم بیمه‌ای در سال جاری طبق بخشنامه جدید تا شهریور امسال ادامه داشت. توانستیم با هماهنگی صورت گرفته با ستاد رفع موانع تولید و استانداری به عنوان شتاب دهنده در این زمینه عمل کنیم.
حیدری افزود: حدود ۸۰۰۰ درخواست داشتیم که با برنامه‌ریزی انجام شده تمام آنها را رسیدگی، ثبت و برای دبیرخانه ستاد رفع موانع و وزارت صمت ارسال کردیم تا تاریخ شروع بحران مشخص شده و مبداء بخشودگی جرائم قرار بگیرد.
وی درباره فرارهای بیمه‌ای نیز اظهار کرد: فلسفه وجودی سازمان تامین اجتماعی، امنیت نیروی کار است. متاسفانه با کارگاه‌های زیرزمینی روبرو هستیم که مبادرت به گرفتن کد و شناسایی توسط سازمان نمی‌کنند. نیروهای زیادی در این کارگاه‌ها مشغول فعالیت هستند و متاسفانه به دلیل فرار بیمه‌ای در شمار بیمه‌شدگان قرار نمی‌گیرند.
مدیرکل تامین اجتماعی غرب تهران با بیان اینکه سازوکارهای خوبی را پیش بینی کردیم و گارگروه‌هایی تشکیل شده تا با تمهیدات مهیا شده بتوانیم گام‌های موثری برداریم و کارگران مشغول به کار در این کارگاه‌های زیرزمینی را بیمه کنیم گفت: کارگران مشغول در کارگاه‌ها می‌توانند به واحد بازرسی ما به طور محرمانه گزارش دهند تا ما بر اساس این گزارشات محرمانه بررسی‌های لازم را انجام دهیم.