تصاویر منتشر نشده بازدید آیت‌الله خامنه‌ای از بقایای سربازان آمریکا در طبس
تصاویر منتشر نشده بازدید آیت‌الله خامنه‌ای از بقایای سربازان آمریکا در طبس

طبس- ایرنا- ۵ اردیبهشت سال ۱۳۵۹ سربازان نیروی دلتای آمریکا با هدف نجات گروگان های آمریکایی وارد صحرای طبس شدند؛ غافل از اینکه شن‌ها در تاریکی شب منتظر نابود کردن آنها بودند. چند روز پس از این واقعه بزرگ، آیت الله خامنه ای امام جمعه تهران و نماینده امام خمینی (ره) در وزارت دفاع به […]

طبس- ایرنا- ۵ اردیبهشت سال ۱۳۵۹ سربازان نیروی دلتای آمریکا با هدف نجات گروگان های آمریکایی وارد صحرای طبس شدند؛ غافل از اینکه شن‌ها در تاریکی شب منتظر نابود کردن آنها بودند.

چند روز پس از این واقعه بزرگ، آیت الله خامنه ای امام جمعه تهران و نماینده امام خمینی (ره) در وزارت دفاع به همراه آیت الله هاشمی رفسنجانی و شهید چمران از محل این اتفاق بازدید کردند.

تصاویر این بازدید تاریخی برای اولین بار از مجموعه آرشیو خبرگزاری جمهوری اسلامی منتشر می شود.

 • بازدید آیت الله خامنه ای، آیت الله هاشمی رفسنجانی و شهید چمران از بقایای سربازان آمریکا در طبس
 • بازدید آیت الله خامنه ای، آیت الله هاشمی رفسنجانی و شهید چمران از بقایای سربازان آمریکا در طبس
 • بازدید آیت الله خامنه ای، آیت الله هاشمی رفسنجانی و شهید چمران از بقایای سربازان آمریکا در طبس
 • بقایای هواپیماها و سربازان آمریکایی نابود شده در طبس
 • بازدید آیت الله خامنه ای، آیت الله هاشمی رفسنجانی و شهید چمران از بقایای سربازان آمریکا در طبس
 • بقایای هواپیماها و سربازان آمریکایی نابود شده در طبس
 • بازدید آیت الله خامنه ای، آیت الله هاشمی رفسنجانی و شهید چمران از بقایای سربازان آمریکا در طبس
 • بازدید آیت الله خامنه ای، آیت الله هاشمی رفسنجانی و شهید چمران از بقایای سربازان آمریکا در طبس
 • بقایای هواپیماها و سربازان آمریکایی نابود شده در طبس
 • بقایای هواپیماها و سربازان آمریکایی نابود شده در طبس
 • بازدید آیت الله خامنه ای، آیت الله هاشمی رفسنجانی و شهید چمران از بقایای سربازان آمریکا در طبس
 • بقایای هواپیماها و سربازان آمریکایی نابود شده در طبس
 • بقایای هواپیماها و سربازان آمریکایی نابود شده در طبس
 • بازدید آیت الله خامنه ای، آیت الله هاشمی رفسنجانی و شهید چمران از بقایای سربازان آمریکا در طبس
 • بقایای هواپیماها و سربازان آمریکایی نابود شده در طبس
 • بازدید آیت الله خامنه ای، آیت الله هاشمی رفسنجانی و شهید چمران از بقایای سربازان آمریکا در طبس
 • بقایای هواپیماها و سربازان آمریکایی نابود شده در طبس
 • بازدید آیت الله خامنه ای، آیت الله هاشمی رفسنجانی و شهید چمران از بقایای سربازان آمریکا در طبس