جاده حفاظتی فرودگاه  شهدای گرگان بهسازی شد
جاده حفاظتی فرودگاه  شهدای گرگان بهسازی شد

  بهسازی بخشی از جاده حفاظتی در محوطه ايرسايد فرودگاه شهدای گرگان با اعتباری بالغ بر ۵ ميليارد ريال انجام شد. علی متانت  گفت: در این مرحله حدود یک کیلومتر از جاده حفاظتی فرودگاه گرگان به مساحت ۵۰۰۰ مترمربع بصورت بلک بیس مورد تحکیم و بهسازی قرار گرفت. مدیر کل فرودگاه‌های گلستان اظهار داشت: به […]

 

بهسازی بخشی از جاده حفاظتی در محوطه ايرسايد فرودگاه شهدای گرگان با اعتباری بالغ بر ۵ ميليارد ريال انجام شد.
علی متانت  گفت: در این مرحله حدود یک کیلومتر از جاده حفاظتی فرودگاه گرگان به مساحت ۵۰۰۰ مترمربع بصورت بلک بیس مورد تحکیم و بهسازی قرار گرفت.
مدیر کل فرودگاه‌های گلستان اظهار داشت: به منظور افزایش ضریب امنیتی، حفاظتی و جلوگیری از ورود سیلاب به داخل محوطه فرودگاه و حفاظت از تاسیسات ناوبری، ارتباطی و نظارتی فرودگاه، احداث دیوار بتنی پیش ساخته در امتداد مسیر جاده حفاظتی از برنامه‌های عمرانی این اداره کل در سال ۱۴۰۰ است.