جزئیات دریافت مالیات از دارندگان دستگاه‌های پوز
جزئیات دریافت مالیات از دارندگان دستگاه‌های پوز

مدیرکل دفتر طراحی و تحلیل فرایندهای مالیاتی جزئیات دریافت مالیات از دارندگان دستگاه‌های پوز را اعلام کرد. به گفته جهانگیر رحیمی، گردش حساب پوز بانکی، بخشی از اطلاعاتی است که در اجرای قانون بودجه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دارد. وی افزود: طبق قانون بودجه، بخشی از واریزی‌هایی که بر اساس درگاه‌های پرداخت الکترونیک […]

مدیرکل دفتر طراحی و تحلیل فرایندهای مالیاتی جزئیات دریافت مالیات از دارندگان دستگاه‌های پوز را اعلام کرد.
به گفته جهانگیر رحیمی، گردش حساب پوز بانکی، بخشی از اطلاعاتی است که در اجرای قانون بودجه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دارد.

وی افزود: طبق قانون بودجه، بخشی از واریزی‌هایی که بر اساس درگاه‌های پرداخت الکترونیک بانکی به حساب مودیان واریز می‌شود، مشمول مالیات خواهند شد.
رحیمی تاکید کرد: همه تراکنش‌هایی که با پایانه‌های فروشگاهی انجام می‌شوند، لزوما مشمول مالیات نمی‌شوند.