در حالی که بیمه ملت ۳۱خردادماه در مجمع عمومی عادی سالانه صورت های مالی سال گذشته را جمع بندی و تصویب خواهد کرد، اطلاعات و صورت‌های مالی (حسابرسی شده) سال ۹۹ را با تحقق بیش از ۳۴۹ میلیارد تومان سود خالص منتشر کرد. دستاوردهای مهم بیمه ملت در سال مالی ۹۹در حالی که بیمه ملت […]

در حالی که بیمه ملت ۳۱خردادماه در مجمع عمومی عادی سالانه صورت های مالی سال گذشته را جمع بندی و تصویب خواهد کرد، اطلاعات و صورت‌های مالی (حسابرسی شده) سال ۹۹ را با تحقق بیش از ۳۴۹ میلیارد تومان سود خالص منتشر کرد.
دستاوردهای مهم بیمه ملت در سال مالی ۹۹در حالی که بیمه ملت ۳۱خردادماه در مجمع عمومی عادی سالانه صورت های مالی سال گذشته را جمع بندی و تصویب خواهد کرد، اطلاعات و صورت‌های مالی (حسابرسی شده) سال ۹۹ را با تحقق بیش از ۳۴۹ میلیارد تومان سود خالص منتشر کرد.
صورت‌های مالی حسابرسی شده بیمه ملت برای دوره ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۹ با رشد درآمدهای عملیاتی و افزایش سودآوری منتشر شد. بر این اساس «ملت» به ازای هر سهم ۱۵۸۲ ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۴۴۴ درصدی را نشان می‌دهد.
بررسی عملکرد بیمه ملت در دوره یاد شده نشان می دهد ، سود ناخالص فعالیت ‌های بیمه ‌ای بدون نظر گرفتن سود سرمایه گذاری از محل منابع بیمه ای شرکت با افزایش ۲۱۶ درصدی نسبت به سال قبل از ۱۰۲ به ۳۲۱ میلیارد تومان رسیده است. همچنین از عوامل مهم رشد سودآوری شرکت در سال گذشته می‌توان به افزایش سود سرمایه گذاری های شرکت اشاره کرد. به طوری که سود حاصل از سرمایه گذاری ها از محل ذخایر فنی و سایر منابع شرکت از رقم ۲۴۰ میلیارد تومان در سال ۹۸ به رقم ۸۶۶ میلیارد تومان در سال ۹۹ رسیده است که این موضوع بیانگر رشد ۲۶۱ درصدی سود سرمایه گذاری ها می باشد.
شرکت بیمه ملت موفق به ایجاد سود انباشته ای معادل ۳۴۹ میلیارد تومان و افزایش حقوق صاحبان سهام از ۳۸۹ میلیارد تومان به ۸۰۰ میلیارد تومان با رشد ۱۰۶ در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ شده است.
بیمه ملت در بخش بیمه های زندگی ۳۱۶ حق بیمه تولید کرد که نسبت به سال ۹۸ شاهد رشد ۴۰ درصدی بوده است و سهم این رشته از پرتفوی شرکت ۱۵ درصد است که نسبت به سال قبل از آن تغییری نداشته است اما در سهم رشته درمان با کاهش سه درصدی به ۲۳ درصد رسید و سهم رشته ثالث همانند سال گذشته ۱۷ درصد از پرتفوی شرکت را تشکیل می دهد. این شرکت در مجموع بیش از دو هزار میلیارد تومان حق بیمه تولید کرد که نسبت سال قبل از آن ۴۰ درصد رشد داشته است در بخش پرداخت خسارت با ۲۶ درصد رشد ۹۲۹ میلیارد تومان خسارت پرداخت کرد. مقایسه رشد ۴۰ درصدی حق بیمه و ۲۶ درصدی خسارت حاکی از مدیرت صحیح ریسک و تبع آن کاهش نسبت خسارت و ضریب خسارت شرکت است.
در حال حاضر شرکت بیمه ملت با حاشیه سود خالص حدود ۲۳ درصدی برابر میانگین صنعت بیمه است که این حاصل مدیریت و عملکرد بهینه شرکت در هر دو بخش بیمه گری و سرمایه گذاری و همگامی شرکت با صنعت بیمه است است.
طبق اطلاعات منتشر شده، نسبت خسارت بیمه ملت در سال گذشته به ۴۶ درصد رسیده است که حاکی از کاهش نزدیک شش درصد نسبت به سال گذشت است و همچنین بر آوردها نشان می دهد که نسبت خسارت کلی صنعت بیمه ۵۲ درصد است که نشان می دهد بیمه ملت عمکرد بهتری در مقایسه به متوسط صنعت بیمه داشته است .
حاصل تأکید بر بهره برداری مناسب از ذخایر و اندوخته های شرکت با حضور فعال در بازار پول و سرمایه کشور به عنوان یک هدف مهم، سرمایه گذاری در اوراق بهادار و سپرده گذاری از ۲۸۸ میلیارد تومان در سال ۹۸ به ۷۸۸ میلیارد تومان در ۹۹ رسید که حاکی از ۱۷۴ درصد افزایش است و حاصل آن رشد ۲۸۹ درصدی سود آوری در این بخش بود بیمه ملت در این بخش ۸۰۹ میلیارد تومان سود کسب کرد.