دیدارهای امروز وزیر خارجه
دیدارهای امروز وزیر خارجه

/عکاس:مجید_خواهی برنامه ملاقات و کنفرانس مطبوعاتی وزیر امور خارجه ترکمنستان و جناب آقای دکتر حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان در ساعت ۹ صبح روز سه شنبه مورخ چهارم آبان ماه، در محل ساختمان شماره یک وزارت امور خارجه برگزار شد. در ادامه برنامه ملاقات وزیر محترم امور خارجه با وزیر امور خارجه پاکستان […]

برنامه ملاقات و کنفرانس مطبوعاتی وزیر امور خارجه ترکمنستان و جناب آقای دکتر حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان در ساعت ۹ صبح روز سه شنبه مورخ چهارم آبان ماه، در محل ساختمان شماره یک وزارت امور خارجه برگزار شد. در ادامه برنامه ملاقات وزیر محترم امور خارجه با وزیر امور خارجه پاکستان نیز انجام شد.