رسیدگی به تخلفات  ۸۵ پرونده حمل و نقلی در استان ایلام
رسیدگی به تخلفات  ۸۵ پرونده حمل و نقلی در استان ایلام

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌‌ای استان ایلام از رسیدگی به تخلفات ۸۵ پرونده درکمیسیون ماده ۱۱ و۱۲ طی چهار ماهه اول امسال خبر داد. نورالله دلخواه اظهار داشت: به منظور کنترل و نظارت بر عملکرد شرکت‌ها و موسسات حمل و نقلی در جلسات كميسيون‌های ذکر شده تاکنون به  ۳۰ مورد پرونده تخلفات شركت‌ها و […]

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌‌ای استان ایلام از رسیدگی به تخلفات ۸۵ پرونده درکمیسیون ماده ۱۱ و۱۲ طی چهار ماهه اول امسال خبر داد. نورالله دلخواه اظهار داشت: به منظور کنترل و نظارت بر عملکرد شرکت‌ها و موسسات حمل و نقلی در جلسات كميسيون‌های ذکر شده تاکنون به  ۳۰ مورد پرونده تخلفات شركت‌ها و موسسات حمل و نقلی رسیدگی شد که ۱۴ مورد جریمه نقدی ، ۱۲ مورد از آنها برائت و ۲ مورد قطع خدمات یک ماهه و ۲ مورد تذکر کتبی  صادر شده است. وی به ۵۵ مورد تخلف رانندگان حمل ونقلی برون شهری کالا و مسافر در سطح استان اشاره کرد و گفت: در این مدت در جلسه کمیسیون ماده ۱۱ رسیدگی به تخلفات رانندگان حمل و نقل کالا و مسافر ۲۹ مورد تذکر کتبی، ۱۷ مورد قطع خدمات یک ماهه و ۹ مورد برائت بوده و احکام لازم برای آنها صادر شده است.