رسیدگی به مشکلات شهروندان از طریق سامانه ۱۱۱
رسیدگی به مشکلات شهروندان از طریق سامانه ۱۱۱

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران صبح دیروز سه شنبه از طریق سامانه برخط ۱۱۱ به مشکلات ۲۰ نفر از شهروندان پاسخ داد و دستورهایی برای رفع مشکلات آنها صادر کرد. خلیل محبت خواه صبح دیروز از طریق سامانه ۱۱۱ به صورت تلفنی به مشکلات ۲۰ نفر از شهروندان رسیدگی و دستورهایی برای رفع مشکلات […]

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران صبح دیروز سه شنبه از طریق سامانه برخط ۱۱۱ به مشکلات ۲۰ نفر از شهروندان پاسخ داد و دستورهایی برای رفع مشکلات آنها صادر کرد. خلیل محبت خواه صبح دیروز از طریق سامانه ۱۱۱ به صورت تلفنی به مشکلات ۲۰ نفر از شهروندان رسیدگی و دستورهایی برای رفع مشکلات آنها صادر کرد، همچنین تعداد محدودی نیز به شکل ملاقات حضوری مشکلات خود را با مدیرکل راه و شهرسسازی استان تهران مطرح کردند.
عمده مشکلات مطرح شده از سوی شهروندان به درخواست سند، درخواست معوض زمین، حل مشکلات پرونده ها در حوزه املاک، مسکن مهر و … مربوط بودش.